Henvisninger vedrørende databeskyttelse, cookies og brugsbetingelser for Oetker-Professional.dk.

Databeskyttelse på Dr. Oetker Danmark A/S' internetsider
Dr. Oetker Danmark A/S' internetsider drives og stilles til rådighed af Dr. Oetker Danmark A/S, CVR-nr. 63532215, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand.

Vi respekterer dit privatliv og personlige integritet og vil gerne have, at dit besøg på vores internetsider forløber sikkert og tilfredsstillende. Derfor tager vi beskyttelsen af dine personlige data (som f.eks. navn, fødselsdato, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer) meget alvorligt og behandler sådanne oplysninger under nøje overholdelse af lovreglerne omkring databeskyttelse som nærmere beskrevet nedenfor. Når du benytter vores internetsider, accepterer du, at vi behandler dine personlige data i henhold til nedenstående politik og vilkår.

1. Registrering og behandling af personlige data, samtykke
Vi indsamler ikke dine personlige data via vores internetsider uden dit samtykke. Du bestemmer selv, om du vil give os dine personlige data - f.eks. i forbindelse med en opinionsundersøgelse, registrering, præmiekonkurrence o. lign. Når du giver os sådanne personlige oplysninger, giver du os dermed samtykke til at behandle og bruge dine personlige oplysninger til de angivne formål. De personlige data, du meddeler os, vil vi alene anvende til de specifikt angivne formål ved indsamlingen, herunder f. eks. til besvarelse af dine forespørgsler, til at give dig oplysninger eller tilbud, som du har anmodet om, eller til at skaffe dig adgang hertil.

2. Opbevaring og videregivelse af personlige data
Med henblik på kundepleje kan det være nødvendigt at gemme eller på anden måde behandle de personlige data, du har givet os, eller videregive dem til et af vores agenturer for bedre at kunne efterkomme dine ønsker, forbedre vores produkter eller give oplysninger om vores tilbud. Dine personlige data bliver derfor kun brugt i forbindelse med kundepleje, opinionsundersøgelser vedrørende produkter eller marketing i det fornødne omfang.

Personlige data lagres på servere hos vores hosting-leverandør i Tyskland. Der foreligger skriftlig aftale om behandling og opbevaring af de pågældende personoplysninger, således at tredjepart alene handler efter instruks fra Dr. Oetker Danmark A/S. Tredjepart kontrolleres løbende for at sikre, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi vil hverken sælge, markedsføre eller på anden måde overlade dine personlige data til tredjemand, medmindre andet fremgår af disse vilkår, eller såfremt det er påkrævet i henhold til gældende lov. Vi pålægger ligeledes vores medarbejdere og agenturer tavshedspligt samt pligt til at beskytte dit privatliv og personlige integritet.

3. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du ikke længere ønsker at overlade os dine personlige data til brug i forbindelse med de angivne formål, respekterer vi selvfølgelig dette. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til: kontakt@oetker.dk,

eller med almindelig post til:

Dr. Oetker Danmark A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

4. Adgang til personlige data
Du kan altid få oplyst, hvilke personlige data vi har registreret om dig, og du har ret til at få berigtiget eller slettet oplysningerne, hvis disse ikke er korrekte. I givet fald kan du kontakte os på ovenstående e-mail eller post adresse.

5. Automatisk genereret data: Cookies
Brugen af Dr. Oetkers internetsider kan medføre automatisk behandling af dine personlige data. Dette omfatter navnet på din internetudbyder, din IP-adresse, den anvendte browser og styresystem samt tidligere besøgte hjemmesider inkl. søgeord og hjemmesider, hvorfra du er blevet ledt ind til et besøg hos os. Behandlingen af disse data vil i alle nævnte tilfælde foregå anonymt, dvs. at disse data ikke kan henføres til din person.

Dr. Oetker anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan videregive informationer til tredjepart, hvis lovgivningen kræver dette, eller til tredjepart, som samarbejder med Google. De oplysninger, som videregives til Google Analytics gemmes på Googles servere i USA. Klik her for at læse mere om, hvordan Google behandler indsamlede data her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan læse mere om cookies i vores cookies politik nedenfor.

6. Sikkerhed
I forbindelse med administrationen af vores internetsider har vi truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine data mod, at disse hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Denne beskyttelse forbedrer vi løbende i takt med de tekniske fremskridt.

Hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af dine personlige data, kan du henvende dig til os på følgende adresse:

Dr. Oetker Danmark A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
E-mail: kontakt@oetker.dk